Un champ de Joshua Tree ...

joshua/joshua03.jpg, 567 x 389
joshua/precedente.gifjoshua/retour.gifjoshua/suivante.gif